Home Blockchain EOS, Cardano and Tezos: Sleeping Giants Starting to Stir